Bale Kursu

Bale kurslarımız çağdaş eğitim prensipleriyle şekillenmektedir. İyi bir klasik bale eğitimi için, klasik dans eğitiminin yanı sıra; ritim, mim, modern dans, karakter dansları gibi çağdaş ekollerle ilgili çalışmaların planlanmış olması gerekmektedir. Öğrencilerimiz, yaşları ve gelişimleriyle paralel olarak ders içerisinde yukarıda belirtilen eğitimleri almaktadırlar. 

İleride sanatı bir meslek olarak seçenler dışında, çok az sayıda genç insan mesleklerinin yanında ciddi bir sanat eğitimini de almış olabilmenin ayrıcalığını     yaşayabilmektedir.